1 results
Det var ønsket vann til en enebolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.