4 results
Det var ønsket kjølevann / produksjonsvann til bedriften. Sted for prøveboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til en planlagt bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et kjøleanlegg. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til havevanning. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.