2 results
Det var ønsket ny vannforsyning til en forstmesterbolig og til et gårdsbruk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å få noe grunnvann til kjølevann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.