8 results
Undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med alternativ grunnvanns- forsyning fra raet og randdannelsen ved Femsjø. Resultatene viser at skal avsetningen anvendes, må den infiltreres.
Vannforsyning til bolig og driftsvann ved gårdsbruk. Bergart granitt. Bore- plass ble tatt ut i fjell.
Vannforsyning til enebolig. Naboene hadde fått dårlig vann ved boring. Bergart sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Brønnboring mot en av de store NØ-SV-sprekkene i Iddefjordsgranitten kan gi vannmengder større enn 5 - 10 000 l/t. Forsøksboring etter vann til jordbruksvanning ble anbefalt.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet granitt.
Grunnvannsundersøkelse for enebolig. Bergart granitt, massiv, varierende kornstørrelse. Vertikale sprekker var ikke kontinuerlige, større mulighet for litt vann fra benkningen. Flere tørre boringer i distriktet. Anbefalte inntil 60 m dyp boring.
Undersøkelsesboringer og pumpeforsøk i forbindelse med alternativt grunn- vannsforsyning fra raet og sanddannelsen ved Femsjø. Resultatene viser at skal avsetningen anvendes må den infiltreres.
Boligfeltet, i dag 22 hus, har grunnvann fra 1 fjellbrønn. Må ha mer. Anbefalte primært å søke om å få vann fra en brønn som kommunen boret i 1961, uten å ta den i bruk. Alternativ boreplass ble tatt ut.