13 results
Det var ønsket ny vannkilde til slakteriet, og overflatevann og grunnvann ble vurdert. Grunnvann fra borebrønner i fjell vil bare kunne bli reservevann, da behovet er større enn en kan forvente å få fra brønner.
Det var ønsket vann til 2 husholdninger og en del dyr. Boreplass for brønn i fjell ble tatt ut.
Muligheten for økt grunnvannsforsyning ble vurdert for 3 steder i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket husholdningsvann samt vann til en kyllingfarm. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vannforsyningen ble vurdert for 5 forskjellige steder i kommunen. De fleste steder ble det tatt ut steder for boring i fjell.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket husholdningsvann til et gårdsbruk. Boreplass for borebrønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en enebolig. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Anlegget hadde 2 brønnboringer i fjell, men ønsket plassering av en borebrønn til. Boreplass ble tatt ut.
Rapporten gir en grundig fremstilling av en rekke geokjemiske undersøkelser utført ved NGU i tiden 1957-1968. Særlig utførlig er her arbeidet med å fremskaffe bakgrunnsinnhold for malmelementer i myrjord behandlet (semikvantitativ bestemmelser av Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb, Zn, (Fe) for 13 forskjellige områder i landet). I tillegg er humifiseringsgrad, pH og askeinnhold samt volumvekt bestemt.
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Vernehjemmet forsynes med vann fra 2 borebrønner, men det ønskes mer vann. Sted for boring i fjell ble tatt ut.