11 results
Brev: 2395/70G Vannforsyning til noen boliger anbefales løst ved boring i fjell. Anvisning for boring og boreplass er angitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Innen Rakkestad kommunes grenser er 19 kvarts- feltspatforekomster undersøkt. Disse ble klassifisert i tre grupper. Gruppe I Forekomster i drift. (To fore- komster). Gruppe II. Positive forekomster. (Seks forekomster). Gruppe III usikre forekomster (Elleve forekomster). For forekomster av gruppe I, ble det gitt råd for videre drift. For forekomster av gruppe II, ble videre under- søkelser anbefalt.
Rapporten omhandler ingeniørgeologisk kartlegging av fundamenteringsforholdene ved: A Kletkavfjell TV-sender, Nordland B Prillarguripiggen TV-omformer, Oppland C Langvatn TV-omformer, Møre og Romsdal D Høyås TV-sender, Østfold Undersøkelsene gjelder enten plassering av bardunfestefundamentene eller plassering av antennen.
Det var ønsket vann til ca. 100 personer pluss endel dyr. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Vannforsyning til ca. 100 planlagte hytter ved Buer skog og den permanente bebyggelsen på Prestebakke ble vurdert. Sted for boring i fjell ved Buer ble tatt ut, og forundersøkelsen for grunnvann fra løsmasser ved Prestebakke ble anbefalt.
Det var ønsket vann til en enebolig. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket tilskuddsvann til bebyggelsen ved Øyenkilen. To steder for boring i fjell ble tatt ut.
Det var tømt septictankslam i et nedlagt grustak. spørsmålet var om dette ville forurense grunnvannet/brønner i området. Det ble anbefalt å stoppe tømmingen.
Det var ønsket vann til 3 - 4 naboer. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.