4 results
Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 1500 l/min. Sondert og prøvetatt i dypsnitt en rekke steder i kommunen. Utnyttelsesmuligheter ved Lundevatn ( 4972 65314 ).