2 results
Anbefales prøveboringsprogram for grunnvannsutnyttelse i deler av anleggs- perioden.
Grunnvannsforsyning ved fjellboring til planlagt motell ( antatt behov 1800 - 3000 l/t. ) kan prøves. Uttatt to prøvesteder.