Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

4 results
Brønnboring på eiendom i strandkanten vil medføre fare for saltvannsinntreg- ning i brønnen. Skråboring med 40 grader fall mot innlandet er foreslått, men også den vil være risikofylt.
Grunnvann til boligfelt/småskole utredet. Antatt behov ca. 2 500 l/t. Prøveboringsprogram i fjell foreslås.
Grunnvannsforsyning til 10 eneboliger på Sandøya vurdert. Saltvannsfare ved kontinuerlig uttak av større vannmengder. Kombinert system med saltvann i toaletter etc., bruksvann/vanning fra skjellsandlag under leir og sisterner, og små drikkevannsuttak fra borebrønner over felles utjevnings- magasin foreslås, utjevningsbassenget bør også kunne benyttes som vannlager ved drikkevannslevering fra vannbåt.
Høymoen i Grimstad kan anbefales som resipient/anleggssted for slamlaguner.