4 results
Grunnvannsforsyning ved fjellboring anbefales.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til småbruk. Uttalelser etter befaring i 1978 og 1981.
Fem boreplasser ble tatt ut for enkeltvannforsyninger. Det anbefales å lage fellesvannverk for Gåsøya basert på eksisterende borebrønner.
Tre borepunkter er tatt ut i fjell for vanningsvann til glattkjøringsbane. Ett eller flere punkter anbefales boret.