3 results
Mineralinnholdet i 22 flomsedimenter fra Svalbard er bestemt ved røntgendiffraksjon (XRD)
Rapporten omhandler As og Bi innholdet i flomsedimenter fra Svalbard
I rapporten presenteres resultatende fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard