4 results
Statens Vegvesen vurderer bygging av ny og bedre vei gjennom Vikhammerdalen i tilknytning til et motorveiprosjekt. I den forbindelse kan det være ønskelig å lede bekken gjennom en tunnel under dalen. For å skaffe bedre grunnlag for vurdering av de tekniske og økonomiske forhold ved et slikt prosjekt ble NGU engasjert for å utføre seismiske refraksjonsmålinger langs et profil som stort sett skulle følge dalbunnen. Målingene foregikk på vanlig måte.
Ved slingrammålinger utført av A/S Sydvaranger i Storhøgda i mars 1973 ble det påvist anomalier 3 steder. Anomaliene er merket av i terrenget ved jern- peler. NGU's oppgave var å fastlegge beliggenheten av anomaliene noe nøyere med henblikk på røsking. I området ved pel 13 ble det målt i alt 7 profiler over en strøklengde av 250 meter. Ved pel 15 ble det målt ett profil. Det ble ikke foretatt målinger på det tredje stedet (ved pel 14).
Området rundt Dragset Grube er tidligere undersøkt ved elektromagnetiske målinger (Turam), GM Rapport nr. 13 og GM Rapport nr. 56. Resultatene av dissse målingene tydet på at det i Dragset Grube gjenstår ubetydelig malm. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført såkalte CP-målinger (Charged Potensial) på vanlig måte. Formålet med målingene var på nytt å undersøke utstrekningen av malmen i gruben. De nye målingene vist - slik som tidligere - at det ikke gjenstår malm av betydning i gruben.