13 results
Eksisterende brønn er ødelagt av kloakktilførsel. Sted for boring av ny brønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en husstand. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vannverket, som forsynes med overflatevann, ønsket tilskuddsvann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et hus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket mer vann til boligfeltet. Sted for brønnborng i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et hyttefelt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket ny vannkilde til eiendommen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring ble tatt ut.
NGU deltok i en grunnundersøkelse for muligheten for å legge en gassledning i rør fra Vestlandet over Haukelifjell via Oslofjorden til grensen mot Sverige ved Halden. Det er foretatt: Befaring i marken, flyfototolkning, tolkning fra geologiske kart og profil.