1 results
Oppdraget ble gitt i brev av 17/2-1965 fra ing. Bror Strømsten ved Granit- aktiebolaget Kullgrens Enka og omfattet blant annet boring av 2 hull på ca. 30m ved Klåstad larvikittbrudd i Tjølling. Formålet med boringene var å klarlegge: 1. Grensen mellom fargespillende og grå, livløs larvikitt. 2. Bergartens naturlige benkning mot dypet. 3. Om pegmatittsoner og kattfelter er gjennomgående eller opptrer lokalt.