2 results
Tre bolighus hadde fått ødelagt sine brønner i forbindelse med bygginge av motorveien. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til to planlagte boliger. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.