1 results
Overdekkets mektighet og fjellets lydforplantningshastighet skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger på flere steder langs tunneltraseer som var under prosjektering for Trollheim Kraftanlegg. I den ene dalside nær Folla ble det målt en del profiler hvor det var aktuelt å ta ut stein for dambygging. Terrenget hvor de sistnevnte målinger foregikk er senere neddemt i Follsjø. Det ble målt en rekke profiler følgende steder: 1. Overføring til Gråsjø 5007 69726 - 5068 69766, 2.