3 results
Under oppdrag nr. 204 ble det i GM's regi utført geolgiske og geofysiske undersøkelser i Porsangerfeltets nordre del i områder syd for bunnen av Porsangerfjorden. Feltet fører kobbermalm og kismalm. Kobbermalmen ligger i amfibolitt og består av kobberglans, broget kobber samt litt malakitt og kobberkis. Kismalmen fører svovelkis, magnetkis og kobberkis og opptrer i lange rustsoner. Ved målinger som GM foretok i feltet i 1939 (GM rapport nr.
Rapporten gir i tabbelform en oversikt over borhullenes nummer, plassering, retning og lengde. Hullenes plassering er referert til stikningsnettet for de geofysiske målinger.
De geofysiske målinger som begynte i Bidjovagge i 1956 (GM Rapport nr. 185) skulle fortsettes under hensyntagen til de erfaringer som var høstet ved de første målingene. Formålet med de videre målinger var hovedsakelig å kart- legge eventuelle ledere i områdene øst og vest for det opprinnelige feltet (Midtfeltet) i Bidjovagge. Det ble utført Turammålinger supplert med selvpotensial- og magnetiske mål- inger.