2 results
Som ledd i den pågående prosjektering av et kraftverk ved Ramfoss skulle overdekkets mektighet fastlegges flere steder. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det ble funnet mektigheter fra 0 til ca. 15 meter.
Overdekkets mektighet skulle fastlegges på et antall steder langs 2 alternative traseer for avløpstunnel. Målingene ble utført etter den vanlige seismiske refraksjonsmetode. Det ble registrert mektigheter varierende fra ca. 2 m. til ca. 35 m. Se eller GM Rapport nr. 195/Tillegg (1958) som viser resultater fra seismiske målinger ved Kjerredammen, kartblad 1615 II Nore, 32 5066 66593.