2 results
Det var stilt som oppgave ved magnetiske målinger å påvise en eventuell videre fortsettelse av de kjente klebersteinsforekomster ved Haugseter. En var opp- merksom på de betydelige usikkerhetsmomenter ved anvendelse av magnetiske målinger for en slik oppgave, men fant det riktig å gjøre et forsøk. Geologisk konsulent for oppgaven var ananuensis E. Sæther. Det aktuelle strøk ble undersøkt dels ganske detaljert, dels ved spredte profiler.