1 results
Målingene i felt 1 og 2 foregikk mens det lå is på vannene, og oppgaven gikk ut på å påvise eventuelle malmforekomster i områdene under og omkring vannene. I felt 3 er det tidligere utført omfattende målinger, men et lite område sto igjen. Foruten å måle i dette området skulle det foretas nye undersøkelser over Dragset Grube. I felt 4 har ABEM, Stockholm påvist en ledende sone som det er boret flere hull på med negativt resultat. Oppgaven var å undersøke dette forhold nærmere.