1 results
Undersøkelsen ved Ertelien inngår i en serie forsøksmålinger med det formål å klarlegge anvendbarheten av geofysiske metoder for påvisning av nikkel- og kromforekomster. De øvrige forekomster som omfattes av serien er Råna, Høg- åsen, Feragen og Skjækerdalen. Under siste krig foretok tyske malmletere en magnetisk undersøkelse over Ertelien Nikkelgrube. I en kartskisse i nærværende rapport har man sammenstillet magnetiske og elektromagnetiske anomalier.