2 results
Det var stilt som oppgave å foreta geofysiske undersøkelser i det malmførende Bidjovaggefeltet (Bolidenfeltet). Formålet med målingene var å klarlegge feltets strukturelle oppbygning og om mulig foreta en avgrensning av de pre- sumptivt mer lovende partier av feltet. Gruveselskapet i Boliden har tidligere utført slingrammålinger i ganske stort omfang og dessuten gjort en del mag- netiske og gravimetriske målinger i feltet. Turammålinger har utgjort hovedtyngden i den foreliggende undersøkelse.
Tidligere rapporter: GM Rapport nr. 114 over undersøkelsene i 1953 (udatert), GM Rapport nr. 137/Foreløpig 29/9-54 og GM Rapport nr. 137/Foreløpig 30/10-54 over undersøkelsene i 1954. Det henvises også til GM Rapport 159/Foreløpig 24/10-55 over undersøkelsene i 1955. Hensikten med undersøkelsene i 1955 var å føre de tidligere arbeidene videre. De geologiske undersøkelsene omfattet en systematisk kartlegging av den jernmalmførende formasjon. De geofysiske undersøkelsene hadde to formål: 1.