264 results
Anvisninger i fjell og løsmasser diverse steder, Volda kommune.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig, Hellvik i Bunnefjorden.
Anvisning av boresteder for hagevanning til 6-8 boliger, Sogsti, Drøbak
Formålet med oppdraget var å få undersøkt interessante mineraler innen perido- titter på Nord-Helgeland. Peridotittene ligger i granatglimmergneiser som linseformete legemer. Størrelsen på peridotittlinsene ligger i gjennomsnitt på 200-300m langs lengste utstrekning. Peridotittene inneholder de økonomisk interessante mineralene olivin, talk, magnesitt, kromitt og pentlanditt.
Beskrivelse i NGU Skrifter nr.31
Beskrivelse på kartet
Anvisning av bosted for vannforsyning til boligkonsentrasjoner.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 160 pe. Anbefalt dypsnittundersøkelser.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk, behov ca. 75 l/min. Foreslått forundersøkelser ( dypsnittboringer ) i løsmasser.
Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 1500 l/min. Seks områder vurdert, anbefalt forundersøkelser.
Vurdering av forurensningsfare for vannforsyninger langs E - 6.
Oversiktsbefaring med sikte på grunnvannsforsyning fra fellesvannverk med antatt behov på 350 i/min.
I alt 7 hytte / boligfelt ble befart med sikte på vannforsyning og vurdering av resipientforhold for ca. 1250 pe. En rekke løsninger tilpasse de naturgitte forhold i feltene er presentert.
Antatt lokalt behov ca. 2100 l/t. for boligfeltet, men hele Skåtøy trenger bedret vannforsyning. Nyttbare magasiner i løsmasser mangler, fjellboringer frarådes.
Anvisninger av borested for vannforsyning til fem boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
Vurdering av mulige brønnskader som følge av nyboret brønn.
Vurdering av brønnskade i forbindelse med veiarbeide.

Pages