2 results
Universitetet i Oslo er vertskap og hydrogeologi og miljøgeologi har fått en egen sesjon
Kjerner fra to dype borhull i Fensfeltet i Telemark er analysert. Resultatene viser at bergarten som inneholder sjeldne jordartsmetaller (REE) kan følges helt ned til 1000 meter under overflaten.