Content type

Topic

Year published

1124 results
Norge har god kontroll på sine farlige fjell. Godt å vite når katastrofefilmen Bølgen ruller over kinolerretet.
Gråstein kan være gull verdt - også for reiselivet. Turisme basert på geologi er en næring i vekst, og nå skal det arrangeres en egen konferanse der bransjen kan utveksle tips om hvordan geologiske attraksjoner kan bli til klingende mynt i kassen.
Iskappen over Dronning Maud Land i Antarktis har vært tykkere enn i dag. Nå skal forskere granske løst steinmateriale i fjellene for å avsløre når isen var på sitt tykkeste.
Tre ganger de siste fire årene har forskere brukt GPS-utstyr til å måle bevegelser i fjellpartiet Storsteinen i Tromsø. Bevegelsene i fjellet har vært små og usikre. Likevel har geologene valgt å holde fjellpartiet under oppsikt.
Tidligere avdelingsdirektør ved NGU og professor II Bjørn Bølviken døde den 19. januar i en alder av nær 81 år. Bjørn Bølviken har hatt meget stor betydning for utviklingen av internasjonal anvendt geokjemi.
Hva slags mineral er thulitt og hvor kan man finne det?
Regjeringen sier ja til å starte kartlegging av havnaturen fra 2006. Arbeidet skal skje gjennom det tverrfaglige Mareano-programmet. - Svært gledelig, sier NGU-forsker Terje Thorsnes.
5.400 arbeidsplasser og en omsetning på 8,3 milliarder kroner. Den norske bergindustrien hadde et nytt godt år i fjor. Det viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Morten Smelror (48) er utnevnt til ny administrerende direktør ved NGU. Smelror er i dag avdelingsdirektør ved NGU, og overtar som toppsjef fra 1. august.
Den 18. vinterkonferansen i regi av Norsk Geologisk Forening er godt i gang. NGU er sterkt representert, med nesten 30 deltakere, posterutstilling og en rekke foredrag.
Nordic Mining mener at Nesodden kvartsforekomst i Kvinnherad er svært verdifull og at mineralet kan brukes i flere høyverdige produkter. Forekomsten ble detaljkartlagt av NGU-forsker Axel Müller i 2007.
Her gransker forskere hvordan jord, grus, sand og leire transporteres ned gjennom vestnorske daler. Feltlaboratorier i Nordfjord skal gi mer kunnskap om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom.
Statssekretær Kristine Gramstad (bildet) i Fiskeri- og kystdepartementet skryter av arbeidet som er gjort med havbunnskartlegging i MAREANO-prosjektet.
Flaskevannet Eira er satt i produksjon i bygda Eresfjord i Møre og Romsdal. Den nye virksomheten i lokalsamfunnet er et resultat av geologisk kartlegging for 20 år siden.
Det har vært stor interesse for NGUs Lyngen-rapport etter kvikkleireskredet ved Solhov fredag 3. september. Rapporten fra 2006 advarte mot fare for leirskred og utglidninger sør for Lyngseidet.
Visste du at rasene som har gått på havbunnen langs norskekysten kan være hovedårsaken til det rike dyrelivet mange hundre meter under vannskorpa?
Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de står, og de får opp eit tredimensjonalt bilete av geologien akkurat der.
Varangerfjorden øst for Varangerhalvøya blir utforsket i vår. Arbeidet er en del av den omfattende kartleggingen som pågår av de norske havområdene.
Et ukjent antall norske bolighus er utsatt for ras, eller står på rasfarlig grunn, uten at eksperter, kommunen eller huseier kjenner til trusselen, fastslår skredforsker Lars Harald Blikra (bildet).
NGU har lansert nytt datasett som viser marin grense - altså høyeste havnivå etter siste istid.
Ferske kart og data over Nord-Norges mineralressurser er nå tilgjengelig for publikum. Fem års NGU-kartlegging ligger bak publikasjonen.
Gjennom MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder.
En av Norges eldste steinalderboplasser kan ha blitt utradert av en gigantisk flodbølge for nesten 12.000 år siden. Det viser undersøkelser av en boplass på Galta i Rennesøy kommune i Rogaland.
En forskergruppe skal granske framtidige geofarer i norske fjell og daler under ekstremvær. Klimaendringer med mye nedbør kan øke risikoen for alle typer skred de nærmeste årene.
Mandag meldte studentene om blandede følelser rundt siste leirbål. Nå er de på vei hjem, med gull i bagasjen?
Geologiske forskere gransker hav og land fra Sunnfjord til Smøla på Nordvestlandet. Avanserte måleinstrumenter om bord i to Piper Navajo-fly avslører berggrunnen fra fastlandet og ut i havet.
Tidligere administrerende direktør ved NGU,  Arne Bjørlykke (65), har fått ny jobb som direktør for naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Bjørlykke tiltrer stillingen 1. mai 2009.
Biologiske og geologiske spor forteller om utviklinga på Svalbard under triastiden for 200 til 250 millioner år siden. Nå presenterer NGU og Sintef en sammenstilling av resultatene fra nesten 40 års forskning.
Jordas atmosfære ble ikke rik på oksygen ved en enkelt hendelse, snarere gjennom en serie episoder over flere hundre millioner år. Det mener forskere som har gransket borekjerner fra grunnfjellet i nordvest-Russland.
På kartleggingstokt i Barentshavet, oppdaga geologane sanddyner heilt ned til 800 meters djup på kontinentalskråninga. Funnet sette i gang ei forsking som viser større variasjonar i straumforholda enn ein tidlegare var klar over.
En seismisk linje fra kysten av Trøndelag til Sundsvall ved Bottenhavet, skal gi bedre svar på hvordan den skandinaviske fjellkjeden er bygget opp. 35 seismometre (bildet) skal utplasseres.
De gransker løsmassenes bevegelser i norske daler. Nå samles 40 internasjonale forskere til arbeidsmøte i Trondheim og kurs i Loen i Nordfjord.
Ved boring etter grunnvann på eiendom traff vi på fjell som var så hardt at borekronen ikke kom lenger ned enn 50 m. Fjellet er helt sort og inneholdt små stein som fungerte som slipepulver på borkronen. Hva slags fjell kan dette være?
Et nytt aktsomhetskart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i hele Norge. Kartet er ment som et verktøy for kommunene i blant annet arealplanlegging.
Forskarar ved Noregs geologiske undersøking (NGU) har, saman med eit internasjonalt forskarlag, no publisert ein artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Communications.
En ny tverrfaglig forsknings- og utviklingsavtale sikrer at Norge blir bedre kartlagt og overvåket fra verdensrommet. Satellitter i bane rundt Jorda avslører det som kan være farlige bevegelser i bakken over hele landet.

Datasettet gir en oversikt over landets grunnvannsbrønner og -kilder samt grunnvannskvalitet. Det er primært brønnborefirmaene som leverer rapporter om brønner, og dataene registreres etter en bestemt mal i henhold til forskrift. De innrapporterte brønndataene blir kvalitetssikret av NGU. 

Hvordan ble ravinene ved Mona-området ved Mysen dannet?
Toppen av Sula-fjellet, syd for Ålesund, er dekket av et lag med stein i forskjellig størrelse. Hva skyldes dette?
16. juni åpner Skandinavias første geopark. Gea Norvegica Geopark omfatter et område på 3.000 kvadratkilometer i åtte kommuner i Vestfold og Telemark fylker.

Pages