Content type

Topic

Year published

1120 results
1. juni gikk startskuddet for vårens MAREANO-tokt utenfor norskekysten. Mer enn 100 stoppesteder innen et område på 15.000 kvadratkilometer, de fleste av dem på sokkelkanten utenfor Troms og Nordland, skal utforskes de neste fire ukene.
Havet har stått ca 200 meter høyere enn dagens nivå for ca 9500 år siden. Overflaten til dagens Mjøsa ligger på ca 130-140 moh. Hvorfor har vi da ikke marine avsetninger fra Minnesund og oppover langs Mjøsa?
Hele seks fartøy skal delta på MAREANO-tokt i 2013. Kartleggingen skal foregå i Norskehavet og Barentshavet. Blant annet skal den norske delen av det tidligere omstridte området langs grensen mot Russland undersøkes.
Jeg har lest at opalgruver gjerne befinner seg i varme, tørre områder. Er det teoretisk mulig med større opalfunn også i områder med vinter stort sett hele året?
Onsdag startet reisen og gulljakten for fire geologistudenter. - Vi regner ikke med å tjene inn reisen.
Gråstein kan være gull verdt - også for reiselivet. Turisme basert på geologi er en næring i vekst. Nå skal det arrangeres en egen konferanse der bransjen kan utveksle tips om hvordan geologiske attraksjoner kan bli til klingende mynt i kassen.
AGDENES: Blant dumpede bomber og granater på 600 meters dyp ved utløpet av Trondheimsfjorden tester forskere ny undervannsteknologi. Målet er å lettere avsløre hva som ligger på bunnen - og hva det består av.
Leste om Tjellafonna, norgeshistoriens største fjellskred, på geoportalen.no. Der står det at det var en lukt av svovel fra såret i fjellet der det raste ut. Hva er grunnen til dette?
MISVÆR, NORDLAND: De saumfarer norsk stein for å avklare hvor viktig hver enkelt mineralressurs er for landet og regionen. Geologer fra NGU er i gang med et omfattende arbeid på oppdrag fra regjeringen.
Det er større fare for steinsprang enn for jordskred i områder med potensiell skredfare i Bergen. Det viser de første resultatene fra grovkartleggingen i kommunen.
På kartleggingstokt i Barentshavet, oppdaga geologane sanddyner heilt ned til 800 meters djup på kontinentalskråninga. Funnet sette i gang ei forsking som viser større variasjonar i straumforholda enn ein tidlegare var klar over.
Jordsmonnet i Jotunheimen har fortsatt høyt innhold av radioaktivt cesium etter Tsjernobyl-katastrofen for 26 år siden. Høyfjellsområdet øst for fylkesveg 51 over Valdresflya er mer forurenset enn forskerne hittil har trodd.
Knapt noe land i hele verden er mer utsatt for leirskred enn Norge. Områder i Trøndelag og på Østlandet er spesielt utsatt - områder der det bor mye folk på leirgrunn som ikke er pålitelig.
Stemmer det at isbreen heter Eyjafjallajøkull, men at selve vulkanen har et annet navn? Hva heter den i så fall, og hva slags vulkan er det? Kunne vulkanutbruddet vært håndtert annerledes i forhold til varslingssystemer?
Blant dumpede bomber og granater på 600 meters dyp ved utløpet av Trondheimsfjorden tester forskere ny undervannsteknologi. Målet er å lettere avsløre hva som ligger på bunnen - og hva det består av.
LYNGEN: Sommeren 1810 krevde Pollfjellet i Lyngen 14 liv. Et nesten to kilometer bredt belte med steinmasser løsnet flere hundre meter oppe i fjellsida og raste i sjøen.
Stoltenberg-regjeringen viderefører ekstrasatsingen på kartlegging av mineral-ressursene i Nord-Norge i sitt forslag til statsbudsjett for 2012. Samtidig øker bevilgningene til havbunns-kartleggingen i det omfattende Mareano-programmet.
Temperaturen i Hell-tunnelen på veien til Værnes er høyere enn på utsiden av tunnelen og i andre tuneller. Hva kommer dette av?
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
Vegaøyene i Nordland har vist livskraft i 1500 år. Landskapet er preget av en bred og sterkt utviklet strandflate, med til sammen 6500 øyer, holmer og skjær. Nå er øysamfunnet på Helgelandskysten ført opp på den prestisjetunge Verdensarvlisten.
I vår har NGU gjort seg tilgjengelig på nettsamfunnet Facebook og videonettstedet YouTube. - Nå er det opp til nettbrukerne å skape liv på NGU-sidene, sier kommunikasjonslagets leder Gudmund Løvø.
Som geolog er du med på å skape verdier og gjøre samfunnet tryggere.
Skredhistorien i Trondheim må utvides kraftig. Ved hjelp av ny og moderne laserteknologi har forskere avdekket flere hundre nye skredkanter i kommunen.
NGU har utgitt en 140 sider stor kartbok over Barentshavets geologiske historie. Et nært samarbeid mellom norske og russiske institusjoner ligger bak bokverket.
NGU inviterer til fagseminar for lærere med oppstart i september 2015. Fjerde temaet ut er GIS, Geo-kart og data, Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor kart og kartdata som er tilgjengelig for alle.
  Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 10,8 milliarder kroner. 61 prosent av produksjonen endte utenlands, viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning.
De vakreste, mest spesielle og viktigste naturformasjonene i Norge skal nå få sin velfortjente heder. NGU, NGF og GeoPublishing jobber med en kåring av Norges geologiske nasjonalarv, og til det trenger vi hjelp.
Skredrisiko i kystsonen og forurenset byjord er utfordringer i Troms fylke. Det går fram av NGUs rapportering etter seks års geologiske undersøkelser i fylket.
HESSDALEN: Bergartene i Midt-Norge forteller historien om gammel havbunn, små øyer, store vulkaner og dype sedimentbassenger. Mange av landets viktige kobber- og sinkforekomster ligger også her.
Grenseverdien for farlig avfall for bly overskrides i mange bygg i Midtbyen i Trondheim. Blant annet har både Hornemannsgården og Stiftsgården for høyt blyinnhold i eksteriørmalingen.
Det kanadiske selskapet Blackstone Venture har startet leting etter nikkelmalm i norske fjell. De nye undersøkelsene er satt i gang etter vellykkede geofysiske målinger med helikopter i henholdsvis Espedalen og på Kvikne.
Et nytt nettsted på Internett gir nå informasjon om hvor det finnes seismiske linjer og sonarundersøkelser i norske kyst- og havområder.
Ørsmå planteplankton gir klimaforskerne nye svar: Det var etter alt å dømme mye større årtidsvariasjon under siste mellomistid i Nordvest-Russland enn det er i dag. Somrene var varmere og vintrene tøffere.
NGU-dagen 2014 hadde et rikholdig program. Her kan du laste ned alle foredragene som pdf-filer, eller du kan se video.
Sporelementer i fiskeskjell kan i framtida gjøre det mulig å spore vill-laks tilbake til sin barndoms elv, og rømt oppdrettsfisk tilbake til settefiskanlegget.
NIASSA, Mosambik: Det er lange avstander på landsbygda i Niassa-provinsen. Vegen er en stripe rustrød sand som bølger seg gjennom det slake landskapet.
NIASSA, Mosambik: Berggrunnen i det nordlige Mosambik er dominert av proterosoiske gneiser som ble dannet for 1100-900 millioner år siden.
NGUs fare- og risikoklassifisering av fjellpartiet Gammanjunni 3 i Troms, førte i høst til at det ble satt i gang kontinuerlig overvåking av fjellsiden. Nå kommer rapporten som viser hvordan geologene kunne definere fjellpartiet som et risiko-objekt.
Norges vandring nordover de siste 500 millioner år har satt spor etter seg. Nå leter forskerne etter nye naturressurser - bokstavelig talt i kjølvannet av den lange ferden.

Pages