71 results
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nylig undertegnet en samarbeidsavtale med sin søsterorganisasjon i Ukraina. Målet er et framtidig samarbeid innenfor geologisk forskning og utvikling.
Ekstrem lav solflekkaktivitet og et stabilt magnetfelt gir full fart i den geologiske kartleggingen av Barentshavet.
Hva er forskjellen på larvikitt og granitt?
15 nye kart er produsert ved Noregs geologiske undersøking (NGU) i 2008. 12 berggrunnskart og tre lausmassekart er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte.
Jeg lurer på når man regner at perioden Kvartær startet? Jeg har sett tallet 1.8 millioner år før vår tid, men i det siste har tallet 2.5/2.6 millioner år dukket opp flere steder. Hva er riktig?
MAREANO kartlegger i disse dager kontinentalskråningen sørvest for Bjørnøyrenna i Barentshavet. I denne artikkelen omtales litt av geologien i området. En enorm skredgrop på havbunnen dominerer landformene i området.
Jeg leste et sted om diamanter som var dannet av uorganisk karbon, Er ikke alt karbon rester av levende organismer?
Hvor gammel er den eldste Grønlandsisen? Og hvordan bruker man informasjonen om isens alder?
Det er kartlagt høy radioaktivitet i granittene innenfor tett befolkede områder sørvest for Bergen sentrum. NGU har orientert Helsevernetaten i kommunen, som ber alle huseiere om å måle radonkonsentrasjonen i boligene sine.
En velkjent trønder er blitt øverste sjef for NGU. I oktober overtok Trond Giske statsrådklubba som ny nærings- og handelsminister etter Sylvia Brustad. 
Mineraler, olje, gass og fornybar energi kan skape en ny bærebjelke i nordnorsk næringsliv fram mot 2030. Det spår forskningsinstitusjonene Sintef og Norut i en rapport som nylig ble lagt fram i Narvik.
Leste om Tjellafonna, norgeshistoriens største fjellskred, på geoportalen.no. Der står det at det var en lukt av svovel fra såret i fjellet der det raste ut. Hva er grunnen til dette?
I vår har NGU gjort seg tilgjengelig på nettsamfunnet Facebook og videonettstedet YouTube. - Nå er det opp til nettbrukerne å skape liv på NGU-sidene, sier kommunikasjonslagets leder Gudmund Løvø.
NGU har utgitt en 140 sider stor kartbok over Barentshavets geologiske historie. Et nært samarbeid mellom norske og russiske institusjoner ligger bak bokverket.
Hvordan blir man geolog, og er dette et spesielt kvinne / mannsyrke eller nokså likestilt?
Kan vi si at Norges paleiske overflate egentlig ble dannet for ca. 600 millioner år siden? Opprinnelig lå skyvedekker og tykke lag av kambrosiluriske bergarter oppå grunnfjellet, disse ble erodert og forvitret i jordas mellomtid.
Den norske bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for hele 11,4 milliarder kroner. - 64 prosent av produksjonen endte utenlands, opplyser Peer-Richard Neeb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Tidligere avdelingsdirektør ved NGU og professor II Bjørn Bølviken døde den 19. januar i en alder av nær 81 år. Bjørn Bølviken har hatt meget stor betydning for utviklingen av internasjonal anvendt geokjemi.
Her gransker forskere hvordan jord, grus, sand og leire transporteres ned gjennom vestnorske daler. Feltlaboratorier i Nordfjord skal gi mer kunnskap om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom.
Ved boring etter grunnvann på eiendom traff vi på fjell som var så hardt at borekronen ikke kom lenger ned enn 50 m. Fjellet er helt sort og inneholdt små stein som fungerte som slipepulver på borkronen. Hva slags fjell kan dette være?
Nye undersøkelser viser at det finnes aktive PCB-kilder på land i Barentsburg og Pyramiden på Svalbard. - Forurensningen spres til sjøen. Konsentrasjonen av PCB på sjøbunnen har økt de siste 12 årene, fastslår forskere.
Det startet som et tungt, oljefinansiert grunnforskningsprosjekt med fokus på løsmasseavsetninger og istidsgeologi på Jæren. Nå, mer enn femten år senere, er alt klart for tapping av krystallrent kildevann på flaske.
Jeg har et spørsmål om landformer knyttet til isbreer. Kan det dannes en endemorene uten at brefronten beveger seg i det hele tatt?
Landets fremste geologiske ekspertise er lørdag på plass i skredområdet ved Gullholmstranda i Namsos i Nord-Trøndelag. Et stort kvikkleireskred tok fredag med seg flere hus, hytter og biler på sjøen.
Maia Hoel fra klasse 5 A ved Kjelsås skole sin tegning av en krystallgruve gikk helt til topps i tegnekonkurranse under årets utgave av Geologiens dag.
NGU har inngått en samarbeidsavtale med Oljedirektoratet. Målet med avtalen er å bidra til å utvikle samarbeid og felles prosjekter.
Her gransker forskere hvordan jord, grus, sand og leire transporteres ned gjennom vestnorske daler. Feltlaboratorier i Nordfjord skal gi mer kunnskap om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom.
The first Norwegian permafrost database is now online. With a simple click you can check the state of the permafrost in Svalbard and parts of Norway at any time.
Jeg lurer på om det er mulig å drukne i kvikksand? Og hvis dette ikke er fysisk mulig, hvorfor blir man dratt ned til livet men ikke lenger?
Slik ser det ut på bunnen av indre Oslofjord. Norges geologiske undersøkelse (NGU) kan nå presentere resultater fra sin flerårige maringeologiske kartlegging av indre Oslofjord.
Stabiliteten på Brattøra og langs Nidelvdeltaet i Trondheim kan være påvirket av hittil ukjente leirelag gjemt i sedimentene.

Pages