Content type

Topic

Year published

1122 results
Her er bilder som bokstavelig talt gir oss et nytt syn på forvaltning av kystsonen. Nye og kraftige dataverktøy gjør forskere i stand til å kartlegge havbunnen digitalt - ned til minste detalj.
Skredforsker Kari Sletten ved NGU er med i Regjeringens utvalg som skal se på tekniske forhold knyttet til en eventuell sjøkabel i Hardangerfjorden fra Eidfjord til Kvam.
Elektromagnetiske data fra 800 kvadratkilometer i Mauken-området i indre Troms er nå klare for nedlastning. Samtidig publiserer NGU reprosesserte data fra de vestlige områdene av Finnmarksvidda.
Hva har forårsaket de skråstilte skiferformasjonene som ses ved Løvøy og Varnestangen ved Horten?
For mellom fire og fem millioner år siden lå sjøisgrensen i Arktis mye lengre nord enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse, som den vi ser i dag, oppsto første gang for rundt 2,6 millioner år siden.
Hva er det som gjør et ras av et slikt størrelsesomfang som Storeggaraset utenfor Mørekysten mulig?
Stemmer det at isbreen heter Eyjafjallajøkull, men at selve vulkanen har et annet navn? Hva heter den i så fall, og hva slags vulkan er det? Kunne vulkanutbruddet vært håndtert annerledes i forhold til varslingssystemer?
Vann har stor betydning for grunnen under oss. Setningsskader, lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer.
Kjerneprøver fra opptil 2,5 milliarder år gammel berggrunn i Russland, ble åpnet og studert på nytt under et seminar ved NGU i oktober. Forskerne mener materialet kan fortelle noe om liv og utvikling på andre planeter.
Finnes det interessante bergarter og mineraler i Neiden i Sør-Varanger som er lett tilgjengelige for folk på tur?
Planeten Mars mangler magnetfelt. Likevel kan bergarter på Mars være magnetiske. Hvorfor er det slik? NGU-forsker Suzanne McEnroe har svaret etter nitide studier av magnetisme i stein på vår egen planet.
Finnes det et instrument som kan lokalisere fjell på tomta mi? Vi har boret et hull på 50 m uten å treffe på fjell.
Kvikkleire og råttent fjell blir avslørt av strøm. Ved å måle den elektriske motstanden i bakken under oss, kan forskerne avdekke soner som skaper trøbbel ved bygging av tunneler, veger eller boligfelt.
  Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her
Her ligger noen av de eldste bergartene i Norge. Karasjok grønnsteinsbelte forteller en historie om hvordan landet vårt ble til - men det handler også om mer: Gull og kobber.
Kutt i kartleggingsprogram svekker mulighetene til å omstille samfunnet fra olje- og gassavhengighet, mener Norges geologiske undersøkelse. I disse dager avgjør politikerne om de skal fjerne 25 millioner kroner fra NGUs budsjett.
Årets TV-aksjon, hvor Kirkens Nødhjelp setter søkelys på vannleting, engasjerer grunnvannsekspertene på NGU. Atle Dagestad har selv vært med på jakten etter grunnvann i Afrika.
Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til bruk.
Ni av ti brønnborere og konsulenter mener landets nasjonale grunnvanns-database har betydelig nytteverdi. Det viser en ny spørreundersøkelse som NGU har gjennomført i markedet.
Forskere har i tre år saumfart sjøbunnen langs kysten av Skagerrak og fire norske fylker. Her har de gransket naturtyper, bunnforhold og terrengformer. Målet er å ta hånd om det rike biologiske mangfoldet på rett måte.
Hva er sammenhengen mellom vegetasjon, berggrunn og jordsmonn? Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir næring og mineraler til jordsmonnet, og at plantene tilpasser seg dette?
NGU har laget nye kart med en forbedret klassifisering av landets grus- og pukkforekomster. Ut fra kvalitet og beliggenhet er forekomstene Norge rundt vurdert ut fra viktighet.
Verdens første gruvedrift på havbunnen planlegges i Stillehavet. Papua Ny-Guinea skal utvinne en gull- og kobberressurs i Bismarck-havet.
Noregs geologiske undersøking (NGU) er i gang med å utarbeide nye kart over sjøområda på Søre Sunnmøre. Kartgrunnlaget frå Kartverket har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har sett før.
Geologer har tatt nye prøver som kan gjøre det lettere å plassere Afrika på kartet i tiden før åpningen av Sør-Atlanteren for 130 millioner år siden. Steinprøvene er tatt i vulkanske bergarter i Namibia i det som den gang var Etendeka vulkanprovins.
Bergens-venninnene Liv Sofie H. Utvær og Ingrid A. Eidsvaag vant klimakonkurransen På tynn is. Nå gleder de to 16-åringene seg til å bli med forskere på feltarbeid i Nordvest-Russland i juni.
Havbunnen, fra sokkelen til kysten, er langt på vei et mørklagt kontinent. Hittil har Norge satset lite på å skaffe fram en grunnleggende oversikt som vi tar som en selvfølge på land.
Vi jobber kontinuerlig med å utbedre dette nettstedet for at du skal finne den informasjonen du søker så enkelt som mulig. Til dette arbeidet trenger vi din hjelp.
Kartleggerne er boka om NGUs 150-årige historie. Den er historien om sterke personligheter, store ambisjoner, utallige konflikter, internasjonal anerkjennelse og et brennende ønske om at geologisk kartlegging skulle komme samfunnet til gode.
Det er kartlagt høy radioaktivitet i granittene innenfor tett befolkede områder sørvest for Bergen sentrum. NGU har orientert Helsevernetaten i kommunen, som ber alle huseiere om å måle radonkonsentrasjonen i boligene sine.
Fagervika i Trondheim framstår som byens mest forurensede tomt, viser nye kjemiske analyser. Store mengder arsen, bly, kadmium, kobber og sink lekker hvert år ut i havnebassenget fra byens miljøversting.
EU krever at alt vann skal ha "god status" innen 2015. Norge har hittil karakterisert åtte av i alt 262 vassdragsområder. All kunnskap om norsk vann mates nå inn i forskjellige nasjonale databaser.
Bydelen Bjørvika i Oslo synker med mellom fem og ti millimeter i året. Det viser analyser av radardata målt fra satellitt over Østlandsområdet.
Igjennom programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag» skal Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) få bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket.
Vestnorsk fjordlandskap er innlemmet på listen over verdens natur- og kulturarv. - Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er svært velutviklede eksempler på klassiske fjord- og fjellandskap, fastslår forsker Øystein Nordgulen.
Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. Ytterligere åtte prøver, fra Norskehavet, Lofoten og Finnmarkskysten, er sendt til laboratorieundersøkelser.
Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! Norges geologiske undersøkelse (NGU) gir i disse dager ut På stein og sti, ei rikt illustrert bok med kart over Skarvan og Roltdalen nasjonalpark øst i Trøndelag.
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
Vegaøyene i Nordland har vist livskraft i 1500 år. Landskapet er preget av en bred og sterkt utviklet strandflate, med til sammen 6500 øyer, holmer og skjær. Nå er øysamfunnet på Helgelandskysten ført opp på den prestisjetunge Verdensarvlisten.
I vår har NGU gjort seg tilgjengelig på nettsamfunnet Facebook og videonettstedet YouTube. - Nå er det opp til nettbrukerne å skape liv på NGU-sidene, sier kommunikasjonslagets leder Gudmund Løvø.

Pages