2 results

Karttjenesten inneholder lokaliteter for analoge seismiske linjer  og digitale seismiske linjer med bilder.

Ny kunnskap fra områdene nord for Svalbard, er blant temaene når Mareano-konferansen arrangeres i Oslo 17. oktober. Alle interesserte er velkommen til å melde seg på. Hovedtema på konferansen er: