7 results
The geology of the Vaddas area, Troms: a key to our understanding of the Upper Allochthon in the Caldonides of northern NorwayIngvar Lindahl, Brian P. J.
Jurassic sandstone provenance and basement erosion in the Møre margin - Froan Basin areaMai Britt E.
NGU har tidligere utført hydrogeologiske undersøkelser i Rafsbotn for å kartlegge mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser til kommunal vannforsyning. Eksisterende vannforsyning i området er basert på overflatevann med tidvis dårlig kvalitet. Vannbehovet er anslått til ca 2,5 l/s. Det foreligger planer om en større turistutbygging i området som på sikt kan gi et vannbehov på 5-6 l/s.
The main activity during 2004 has been collection and analysis of 30 groundwater and 3 snow samples from the three monitoring stations located at Karpdalen, Svanvik and Skjellbekken.