4 results

NGU har en egen database for geologisk litteratur om Norge. Her finnes en rekke rapporter og publikasjoner som omhandler geologiske tema.

  Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her
Astrid Lyså, forsker ved NGU, kåserer om historie og sitt feltarbeid på øya.