1 results
Geofysikk er studiet av jordens fysiske egenskaper og de fysiske prosesser som jorden påvirkes av.