47 results

Avdeling for geologiske ressurser og miljø omfatter de fire lagene Mineralressurser, Byggeråstoffer, Geofysikk og NGU-Lab. Avdelingen ledes av Henrik Schiellerup.

Avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ledes av Tone Evenrud.

I Alaska rykker nå Hubbardbreen fram gjennom Disenchantmentbukta. Fortsetter framrykket, vil isbreen om relativt kort tid stenge utløpet for Russellfjorden slik at denne blir omgjort til en ferskvannssjø.
Barna mine spiller Minecraft. Den svenske spillfarsotten engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.
Ti år med havbunnskartlegging.
Det heter at du er hva du spiser, men hva er det som bestemmer hva maten din innholder?
Leting etter gull er en morsom og spennende hobby for mange, og den følelsen du har når du tror du har funnet gull kan overgå det meste.

Pages