2 results
Gjennom en årrekke har UiO og NMBU samarbeidet om et årlig feltkurs i hydrogeologi, et samarbeid som bidrar til samfunnsnyttig læring.
Universitetet i Oslo er vertskap og hydrogeologi og miljøgeologi har fått en egen sesjon