Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

7768 results
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk med antatt behov ca. 2000 l/t. Gode grunnvannsmuligheter i løsmasser, anvist 3 prøveborinsplasser i fjell.
Plass for dypbrønnsboring i kvartssandslim anvist.
Anvisning av borested for vannforsyning til foreningshytte.
Vanninntaket i Sjoarkjelda kan økes ved bedre utnyttelse av kildehorisonten.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og jordbruksvanning.
Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet/kvalitet i brønn.
Det var ønsket vann til en enebolig Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Tidligere boret til 50 m uten resultat. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
En rekke brønner langs Tokkeverkenes overføringstunneler ble vurdert, da grunneierne hadde påstått at brønnene var blitt skadet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en rekke steder i kommunen. Boreplasser ble tatt ut.
Vann til enebolig. Grovkornet Nordmarkitt, forholdsvis godt oppsprukket, men bratt terreng kan gi dyp boring. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et leirsted. Brønnboring ble frarådet.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til Bergerudområdet.
Det var ønsket vann til en enebolig og noe vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en planlagt enebolig (Molteberveien). Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig (Moltebergveien). Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og bolig.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk, evt. også jordbruks- vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig (Thorleif Haugs vei)
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger og hytte.
Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisninger av borested for vannforsyning til planlagte boliger.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til flere boliger. Anbefalinger om utprøving av løsmassene langs Ela for rørbrønn evt. gravet brønn.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk. Anbefaling om sprengning i gammelt borehull.
Vurdering av vannforsyning til Buvollen, Gausdal. 4 alternativer ble vurdert. Se også brev av 12/6-78. 1. Dypbrønnsboring i fjell 2. Uttak av grunnvann i løsavsetningen ved Gausa. 3. Utbedring av eksisterende vannverk. 4. Tilknytning til Follebu vannverk.
Uttak av borplassering i kambriske skifre for vannforsyning. Tvilsomt om en boring vil dekke behovet.
Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning.
To alternativer for plassering av borhull i fjell ble tatt ut.
Plass for dypbrønnsboring i gneisgranitt ble anvist.
Anvisning av boreplass til erstatning for gravd brønn som er forurenset av diesel.
Rapporten omhandler påvisning og dokumentasjon av to nye, post-magmatiske nikkel-(kobolt) sulfidmineraliseringer i mantelperidotitter syd for Velfjorden i Brønnøy kommune. I alt seks linser av mantelperidotitt (ultramafitt) er kartlagt i ulik detaljeringsgrad og prøvetatt med ulik prøvetetthet sommeren 2018. Til sammen 149 prøver ble først analysert på totalt svovel-innhold (TS) Leco ved NGU-Lab.

Pages