3 results
The conglomerates of the Sel Group, Otta-Vågå area, Central Norway: an example of a terrrane-linking successionR. Bøe, B.A. Sturt, D.M.
NGU har i forbindelse med utarbeidelse av ressursregnskap og ressursbudsjett for Buskerud Fylkeskommune utført registreringer i 1992 av mulige steder for uttak av pukk i sørlige deler av Buskerud fylke og i Sande kommune i Vestfold fylke. Det er lagt vekt på å finne fram til nye pukkforekomster med muligheter for uttak av kvalitetspukk til vegformål. De undersøkte pukkforekomstene i området viser store variasjoner i både bergartssammensetning og mekaniske egenskaper.
Beskrivelsen finnes på kartet.