8 results
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport nr 1104) og videreført i 1972 (rapp nr. 1157) og i 1973 (rapport nr. 1248). På grunnlag av sammenhengen i opptreden mellom det radioaktive thorium og opptreden av niob og sjeldne jordarer, er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport omhandler de radioaktive anomalier Holjum og Lerungen i Brunlanes kommune, Skisjøen, Siljan, Sæteråsen, Hedrum og Herkelås i Tjøme kommune.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til to planlagte boligfelt, hver med vel 50 hus. Boresteder ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til vanning av banen. En borebrønn er i bruk til vanning. Bergart er Tønsbergitt. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte (r), Svelvik.
Generell beskrivelse av FARRISKILDEN.
Det var ønsket grunnvann til hyttefeltet. Det ble nylig boret en brønn til 82 m dyp, nesten uten vann. Bergarten er Larvikitt. Det ble frarådet å bore flere brønner.
Det var ønsket en generell vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning på Vasser. Tre områder ble mer konkret vurdert. Grunnvann fra fjell og løsmasser ble vurdert.