6 results
Det var ønsket vann til vanning. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport 1104) og som fortsatte i 1972 (rapport 1157). På grunnlag av sammenhengen i opptreden av det radioaktive thorium og opp- treden av niob, og sjeldne jordarter er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport behandler hovedsakelig tre radioaktive anomalier Herkelås på Tjøme, Rødnesåsen sammesteds og Laksetjern i Hof. En kvartsprfyr på Herkelås holder 0,21 % Nb2o5.
Det var ønsket tilleggsvann til de to vannverkene. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vanningsvann av en jordbæråker. Sted for boring av brønn i fjell for tilskuddsvann ble tatt ut.