2 results
Prøvet dypsnitt i 8 - 10 punkter, prøvetatt i to. Uttak av større grunnvannsmengder kan ikke påregnes i området.
Vannbehovet er anslått til ca. 4000 l/min. Foreslått dypsnitt- undersøkelser i dynesand.