4 results
Radiometriske Bilmålinger ble utført på 17 kartblad. Av disse er 8 kartblad ferdig målt. Det ble registrert ialt 46 anomalier, hvorav 8 så sterke at de er særskilt beskrevet. De fleste av disse ligger i pegmatitt. I en av disse peg- matitter, Einerkilen, har det vert forsøksdrift på uran. Det er kalkulert med at forekomsten inneholder 2,5 tonn uran.
Innholdsfortegnelse: A. Innledning B. Utførte undersøkelser C. Resultater 1. Forekomstens dannelse og sammensetning 2. Korngradering 3. Forurensninger 4. Petrografi/mineralogi 5. Prøvestøping D. Sammendrag
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk med antatt behov ca. 2000 l/t. Gode grunnvannsmuligheter i løsmasser, anvist 3 prøveborinsplasser i fjell.
Vanninntaket i Sjoarkjelda kan økes ved bedre utnyttelse av kildehorisonten.