2 results
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til eneboligen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.