Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

435 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Anvisning av bosted for vannforsyning til boligkonsentrasjoner.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Arbeidets formål har vært å kartlegge Jotundekkets anorthosittiske bergarter for påvisning av forekomster av anortositt som kan egne seg som råstoff for Al-produksjon. I rapporten er samlet resultater av undersøkelsene utført av NGU og andre siden 1975. Arbeidet har medført omfattende feltundersøkelser, XRF-analyser for hoved- og sporelementer, og mikrosondeanalyser. Undersøkelsene har medført en nytolkning av tektonostratigrafien i de kaledonske dekkeområdene mellom Hardanger og Sogn.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Inkludert produktark (6 s.)
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Inkludert produktark (6 s.)
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Inkludert produktark (6 s.)
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Inkludert produktark (6 s.)
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Inkludert produktark (6 s.)
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Inkludert produktark (6 s.)
Vannforsyning bolig, Søreide.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Det var ønsket større vanntilførsel til 5 steder i kommunen. Det ble anbefalt å utbedre eksisterende anlegg og å grave nye brønner.
Vannforsyning 2 boliger, Fjell kommune.
Refraksjonsseismiske data, samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange nordlige delen av Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon med programmet RayfractTM. Samtidig er resistivitetsdata samlet inn av NGU også som en del av forundersøkelsene, reprosessert med nyeste versjon av programmet Res2DInv. De samme data er tidligere reprosessert og samtolket med observasjoner fra tunneldrivingen i 2016.
Vannforsyning bolig, Sekkingstad.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Anvisning av boreplass til erstatning for gravd brønn som er forurenset av diesel.

Pages