7 results
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Vannforsyning bolig, Sekkingstad.
Vannforsyning bolig, Søreide.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Vannforsyning 2 boliger, Fjell kommune.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.