7 results
Brev: 1432/72G Vannforsyningen anbefales forsøkt øst ved sandspiss.
Det var ønsket vann til en planlagt kafeteria og utleiehytter. Sted for boring i fjell ble tatt ut. Det ble også vurdert hva en skal gjøre med avløpsvannet.
Vurdering av grunnvannsmulighetene for vannforsyning til Austjord Åndsvake- hjem.
Gården har en borebrønn i fjell. Den gir for lite vann. Det ble anbefalt å bore brønnen dypere.
Mulighetene for grunnvannsforsyning til tettstedene Ås sentrum, Leveld og Vats ble vurdert.
Det var ønsket vann til en hytte. Brønnboring i fjell ble frarådet. Det ble anbefalt å grave en brønn.
Hytta har en gammel borebrønn i fjell, men den gir nå for lite vann. Sted for ny borebrønn ble tatt ut.