8 results
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
En kilde som slår ut av en fjellsprekk ønskes benyttet til salg av vann. Nedslagsfeltet o.l. ble vurdert.
Det var ønsket vurdert om Vannverket kunne forsynes med grunnvann. Eksisterende anlegg tar inn vann fra noen kilder. Det ble anbefalt å øke kapasiteten i kilden ved infiltrasjon av vann.
Det var ønsket en oversikt over hvilke muligheter det var for grunnvanns- forsyning til tettstedene i Numedalsregionen. Det blir gitt endel anbefaliger til videre undersøkelser.
Det var ønsket en oversikt over hvilke muligheter det var for grunnvanns- forsyning til tettstedene i Hallingdalsregionen. Det blir gitt endel anbefalinger til videre undersøkelser.
Det var ønsket vurdert om Flå Vannverk kunne finne grunnvann i løsmasser nær bebyggelsen. Forslag til forundersøkelser ble gitt.
Rapporten, som er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk på å finne geologiske årsaker til forskjeller i magnetisk anomalimønster over basaltene i Oslofeltet. Det er utført in situ susceptibilitetsmålinger og susceptibilitet og remanens er målt på retningsorienterte prøver.
Det var ønsket å få vurdert et noe større fjellområdes muligheter for å få vann fra borebrønner, samt om avløpsvannet kan infiltreres. Endel generelle råd blir gitt.