3 results
Det var ønsket vann til et boligfelt som var planlagt bygget ut til ca. 50 hus. Det ble anbefalt å undersøke mulighetene i løsmassene.
Det skulle gis en vurdering av om et tunnelanlegg hadde skadet noen brønner. En vurdering av 4 eiendommer ble gitt.
Det var ønsket vann til vanning. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.