2 results
Rapporten beskriver resultatene av fotogeologiske tolkninger av 1. Tunneltrase` fra Økta og vestover. 2. Tunneltrase` fra Borgåi til Tunhovdfjord. 3. Tunneltrase` fra Smådøla til Tunhovdfjord.
Rapporten inneholder korte geologiske beskrivelser fra en rekke områder på Hardangervidda som ble befart med helikopter i tiden 3/7 - 10/7 1962 i forbindelse med forundersøkelser til reguleringsplanene for utbygging av Osa-, Sima- og Veigvassdragene (Eidfjordutbyggingene).