1 results
Overdekkets mektighet skulle fastlegges i et område tvers over og på begge sider av Viulfossen i Randselven. På land ble målingene utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Ute i elven ble det utført målinger med "vandrende" skuddpunkt. Seismogrammene ble av god kvalitet forholdene tatt i betraktning. Det ble kartlagt mektigheter fra 0 til 15 meter.