2 results
With knowledge of geology in place, along with more efficient methods for extracting resources and improved recycling of metals and minerals, a more environmentally-friendly mineral value-chain can also be developed in Norway.
Med geologisk kunnskap på plass, med optimale prosessar til uttak av råstoff, og med auka gjenbruk av metal og mineral, ser vi at nye og meir miljøvennlege verdikjeder basert på mineral også kan utviklas i Noreg.