12 results
13th International Conference on Gas in Marine Sediments is an interdisciplinary conference that brings together scientists, promoting the study of natural gas and release systems on a global scale to facilitate interdisciplinary and international c
Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse.
Payment should be made no later than March 1st 2016 by bank transfer, and must be received by NGU no later than March 8th 2016.

GeosciencePortal gir informasjon om regional geofysikk (fly, helikopter, sammenstillinger), petrofysikk og gravimetri.

Det er mulig å laste ned datasett (Geosoft-format) eller eksportere til Geotif-filer gjennom portalen.

Information about Trondheim
Colleagues are invited to submit abstracts relevant to the topic of the conference. The language of the conference will be English.
The registration fee is 4200,- NOK per person and includes:
Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse.
Monday 23 May  18:00-20:00 Registration and icebreaker. The icebreaker will be held at the Geological Survey of Norway. Light food and beverages will be served.
A field excursion (including lunch) will be arranged in the vicinity of Trondheim.
NGU bruker cookies (informasjonskapsler) på vår nettside.

Databasen for ustabile fjellpartier ved NGU inneholder opplysninger om alle ustabile fjellpartier i Norge som er kjent per i dag. Ustabile fjellpartier er fjellområder som viser tegn til bevegelse eller deformasjon etter siste istid, og som kan føre til fjellskred i framtida. Kartleggingsarbeidet og analysene er utført av NGU på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).